Materiale hidroizolatie

 

 Materiale Hidroizolatie

Membrane (membrane hidroizolante) – termen generic ce defineşte totalitatea materialelor hidroizolante sub formă de foi groase ambalate în suluri;La folosirea materialelor si membranelor pentru hidroizolatii trebuie sa se tina cont de anumiti parametri:

             Rezistenţa la sfâşiere Stabilitatea dimensională

             Delaminarea

             Aderenţa autoprotecţiei

             Etanşeitatea îmbinărilor

             Rezistenţa la tracţiune a îmbinărilor

             Forţa de aderenţăla suport

             Adezivitatea (Az);

             Uscare (U);

             Vâscozitatea

             Omogeneitate şi stabilitate la depozitare

             Stabilitate la cald la 70ºC pe pantă de 45º (100%) timp de 2 ore, conform STAS 9199-1973, pentru masele                   omogene cu aplicare peliculară, nearmate, nu se admit scurgeri.

             Conţinut de substanţă uscată din masa materialului hidroizolant cu aplicare peliculară, conform STAS                       6615/2-1974.

             Combustibilitatea;

             Inflamabilitatea;

Membrane sau structuri hidroizolante autoprotejate -sunt membrane cu protecţie cu materiale minerale (granulare sau în paiete), folii sau pelicule aplicate în procesul de fabricaţie pe faţa superioară a membranelor hidroizolante sau materiale hidroizolante (membrane sau pelicule) rezistente la factorii de mediu prin natura compoundului din care sunt fabricate;